ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o20-ประกาศต่าง-ๆ-เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ2566 (1).pdf
o22-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2565.pdf
o22-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2564.pdf